Asuda Willalary

Rahatlyk Mekany

Rahatlygy, aňrybaşlygy we sadalygy özünde jemleýän willalarymyzyň saýasynda garyşyklyklardan we guramaçylyksyzlyklardan uzak durup, ýaşajak her pursatyňyz lezzetli sagatlara, sagatlar hem ýatdan çykmajak dynç alyş günlerine öwrüler.


Asuda Willalary Aýratynlyklar
 • Bagy bilen bile her birisiniň meýdany 1500 m2 bolan 14 sany willa
 • Eýwan
 • Aşhana
 • Kabelsiz internet
 • 40 kanallyk telewideniýe
 • Gatlara hyzmat ediş
 • Kir ýuwulýan maşyn
 • Sanly gulply seýf
 • Gap-gaç ýuwulýan maşyn
 • Makiýaž aýnasy
 • 2 ulaglyk aýratyn awtoduralga
 • Lýmit sowadyjy
 • Minibar

Blog

Howa maglumaty

Türkmenbaşy, Türkmenistan
Bu gün 17 °C
Ertir 15 °
Annagün 10 °