Bagtyýarlyk Willalary

Rahatlyk Mekany

Rahatlygy, aňrybaşlygy we sadalygy özünde jemleýän willalarymyzyň saýasynda garyşyklyklardan we guramaçylyksyzlyklardan uzak durup, ýaşajak her pursatyňyz lezzetli sagatlara, sagatlar hem ýatdan çykmajak dynç alyş günlerine öwrüler.


Bagtyýarlyk Willalary Aýratynlyklar
 • Bagy bilen bile her birisiniň meýdany 1350 m2 bolan 12 sany willa
 • Eýwan
 • Aşhana
 • Kabelsiz internet
 • 40 kanallyk telewideniýe
 • Gatlara hyzmat ediş
 • Kir ýuwulýan maşyn
 • Sanly gulply seýf
 • Gap-gaç ýuwulýan maşyn
 • Makiýaž aýnasy
 • 2 ulaglyk aýratyn awtoduralga
 • Lýmit sowadyjy
 • Minibar
 • Duş

Blog

Howa maglumaty

Türkmenbaşy, Türkmenistan
Bu gün 11 °C
Ertir 11 °
Dynçgün 11 °