Fitness

Iň täze tehlologiki fitness enjamlary we hünärmen türgençleri bilen Fitness Merkez, türgenleşmäni gowy görýänleri haýran galdyrýar. Hünärmen türgençler tarapyndan berilýän şahsy fitness meýilnamalary we tälimler Siziň hyzmatyňyzda.

Howa maglumaty

Türkmenbaşy, Türkmenistan
Bu gün 23 °C
Ertir 24 °
Ýaşgün 23 °