Lälezar Otaglary

Rahatlyk Mekany
Rahatlygyňyz üçin ähli jikme-jikleri nazara alýan otaglarymyz bilen ýatdan çykmajak dynş alyş tejribesine eýe bolarsyňyz.


Lälezar Otaglary Aýratynlyklar
  • 15 inedördül metrlik balkony bilen bile her biriniň meýdany 50 m2 beýiklikde bolan 66 otag
  • Eýwan
  • Kabelsiz internet
  • 40 kanallyk telewideniýe
  • Gatlara hyzmat ediş
  • Sanly gulply seýf
  • Makiýaž aýnasy
  • Lýmit sowadyjy
  • Minibar

Blog

Howa maglumaty

Türkmenbaşy, Türkmenistan
Bu gün 11 °C
Ertir 11 °
Dynçgün 11 °