Suw Sportlary Bahalary

Ýelken ýaht-klubynyň onlarça desgalary her islegiňize görä lezzet doly mekanlary bilen üzniksiz güýmenjeleri we sport çäreleri Size hödürleýär.Ýelkenden we ýahtalardan peydalanmak üçin amatly ýagdaý döredýän hyzmatlar, açyk sport meýdançalaryň we
motorly suw sportlarynyň mümkinçilikleri bilen üzniksiz şatlyk Size garaşýar. Sportda arakesme bereniňizde, Size lezzet berjek 16 dürli naharlanma ýerleri we hem dynç alyş, hem-de güýmenje üçin her ýaş toparyna görä aýratyn ýerler desgany yaşaýyş toplum merkezine öwürýär.


Suw Sportlary Bahalary
MOTOR WATER SPORT MÖHLET BAHA MINIMUM MAKSIMUM
1 Jet ski ( Yamaha ) 15 Minut 90 TM 1 2
2 Jey ski ( Yamaha ) 39 Minut 145 TM 1 2
3 Jey ski ( Yamaha ) 60 Minut 230 TM 1 2
4 Jey ski ( Yamaha ) 4 Sagat 800 TM 1 2
5 Jey ski Sea-Doo 30 Minut 285 TM 1 2
6 Jey ski Sea-Doo 1 Sagat 400 TM 1 2
7 Jey ski Sea-Doo 4 Sagat 1400 TM 1 2
8 Extreme Speed Boat 30 Minut 285 TM 1 12
9 Extreme Speed Boat 1 Sagat 570 TM 1 12
10 Speed Boat 30 Minut 180 TM 1 4
11 Speed Boat 1 Sagat 300 TM 1 4
12 Wake board/ski 15 Minut 70 TM 1 1
13 Wake board/ski 45 Minut 180 TM 1 1
14 Beginner lesson 15 Minut 70 TM 1 1
INFLATABLES ATRACTIONS MÖHLET BAHA MINIMUM MAKSIMUM
1 Flyfish 15 Minut 30 TM 4 6
2 Banana 15 Minut 30 TM 3 8
3 Ringo 15 Minut 30 TM 3 4
4 Sonar 15 Minut 30 TM 3 4
5 Crazy Solo 15 Minut 30 TM 3 4
6 Crazy Ufo 15 Minut 30 TM 3 6
7 Sting Ray 15 Minut 30 TM 3 4
PARASAILING MÖHLET BAHA MINIMUM MAKSIMUM
1 Parasailing 10 Minut 150 TM 1 1
2 Parasailing 10 Minut 250 TM 2 2
YACHTING MÖHLET BAHA MINIMUM MAKSIMUM
1 Topper Omega 30 Minut 70 TM 1 6
2 Topper Omega 1 Sagat 120 TM 1 6
WINDSURFING LESSONS MÖHLET BAHA MINIMUM MAKSIMUM
1 Private lesson 1 Sagat 130 TM 1 1
2 Group lesson 1 Sagat 120 TM 1 6
3 Full beginner private cours 4 Sagat 570 TM 1 1
4 Full beginner group cours 8 Sagat 570 TM 2 6
WINDSURFING RENTAL MÖHLET BAHA MINIMUM MAKSIMUM