Sauna

Tejribeli işgärlerimiz bilen has hem güýçli duýmagyňyz bilen Sizi üpjün eder. Tebigy ösümlikleriň saýasynda dem alyş ulgamyňyz rahatlap, deriňiz sagalar, tämiz bug hammamynda dynç we lezzet alarsyňyz.

Howa maglumaty

Türkmenbaşy, Türkmenistan
Bu gün 11 °C
Ertir 11 °
Dynçgün 11 °