Ýygnaklar we Çäreler

Halkara standartlaryna laýyklykda ýygnaklary geçirmek üçin ýygnaklar zalymyzyň ýapyk meýdany 250 m2 barabar. Foýesi 20 m2 meýdanyna eýe bolan bu zal, iň täze tehnologik enjamlary we işgärleri bilen guramaçylyk zerurlyklaryňyza jogap berip biljek kemçiliksiz iş amatlylyklary Size hödürleýär.

Sugymlylygy;
 • Teatr: 250 adam
 • Konferensiýa Otagy: 250 adam
 • Zyýapat (banket)otagy: 200 adam
 • U Masa Düzeni: 100 adam

Kärhana naharlary, seminarlar, ýygnaklar ýaly kompaniýaňyza degişli çäreler üçin öňünden ýer aýyrtmaklyk boýunça reservation@yelkenyahtkluby.com mail üsti bilen biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


Ýygnaklar we Çäreler Aýratynlyklar
 • Perde ses ulgamy/kabelsiz mikrofonlar üçin yazuw tahtalary, LCD VCD we DVD
 • 250 m2 barabar ýygnaklar zaly
 • Wideo konferensiýa ulgamy
 • Hünärmenlerden we tejribeli işgärlerden ybarat topar
 • Iň täze tehnologiýalar bilen üpjün edilen enjamlar
 • Tiz internet ulgamy
 • Prožektor we giň proýeksiýa perdeleri
 • Ýapyk Teleýaýlymlar ulgamy
 • Ses we ýagtylandyryş ulgamy
 • Alyp baryjylyk boýunça hyzmatlar

Blog

Howa maglumaty

Türkmenbaşy, Türkmenistan
Bu gün 11 °C
Ertir 11 °
Dynçgün 11 °